петък, 14 септември 2012 г.

Ш.А.Амонашвили "Без Сърце какво ще разбереш"

Дядо, какво си шепнеш? - попитах аз, виждайки го да си мърмори нещо преди сън.
-Полагам мисъл на сърцето си, синко .. - отвърна той
-Какво значи това?
-Не искам да се скарам със съседа, който ме подведе, а как точно да постъпя, не знам.
И

ето, полагам мисълта на сърцето си и заспивам, а на сутринта то ще ми подскаже какво да направя.
-Откъде знае сърцето, дядо?
-Сърцето всичко знае, синко. Аз цял живот се уча от него. И теб съветвам: когато търсиш отговор на сложен въпрос, когато нещо ти е непонятно, сложи мисълта преди сън на сърцето си и на сутринта отговорът ще ти се открие.

Така ми каза дядо, когато бях на девет години. И в живота си много научих за изкуството на педагогиката по този начин, като слагах мисъл на сърцето си преди сън.
Провървя ми с моя дядо.
А на вас?

Ш.А.Амонашвили "Без Сърце какво ще разбереш"

Няма коментари:

Публикуване на коментар